Advokat Carl Lindström AB är sedan länge en etablerad advokatbyrå i södra Hälsingland. Advokatbyrån bedriver verksamhet inom rättsområdena; straffrätt, civilrätt och socialrätt.

Vi företräder även privatpersoner och företag i förhandlingar, tvister och i civila och förvaltningsrättsliga spörsmål samt i avtalsskrivande mm.  Advokatbyrån har samarbetsavtal med Villaägarnas riksförbund. Advokatbyrån kan även hjälpa till med att söka rättsskydd och rättshjälp.