Advokat Carl Lindström är processjurist. Han har mångårig erfarenhet av förhandlingar och rättegångar. Han anlitas ofta som försvarsadvokat i brottmål och även som målsägandebiträde. Han anlitas också i mål och ärenden som avser försäkringsrätt och skadeståndsrätt, fastighetsrätt och entreprenadjuridik. Han biträder även personer i familjerättsliga mål och ärenden såsom vårdnad, boende och umgängesmål samt i mål rörande tvång i form av LVU, LVM och LPT. Vidare biträder han personer i frågor som rör mänskliga rättigheter. I övrigt anlitas han för upprättande av flertalet avtalstyper inom familjerätt, arvsrätt samt i avtal åt företag.

Advokat Carl Lindström har särskild kompetens inom de arbetsområden han arbetar inom.